You are here

Om Skånsk Skolmatsakademi

Skånsk Skolmatsakademi är ett nätverk som drivs av Livsmedelsakademin. Nätverket drivs tillsammans med ett tjugotal skånska kommuner och stadsdelar med syftet att sätta en ny standard för maten i skånska skolor.

 

Skånsk skolmatsakademi initierades av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne för att lyfta skolmatsfrågorna och skapa en plattform för kunskapsutbyte och goda exempel. Arbetet sker inom ramen för den regionala folkhälsostrategin 2010-2013, där satsningar riktade till barn och unga är priorieterade och hälsofrämjande skolutveckling är en betonad process.

 

På den här webbplatsen kan du hitta beprövade metoder för din verksamhet, inspiration från kollegor, läsa reportage från våra medverkande kommuner bland annat. Här samlar vi även nyheter som berör vårt nätverk samt användbara länkar.

 

Vill du veta mer om hur Livsmedelsakademin arbetar? Besök gärna Livsmedelsakademin eller Måltidsglädje som rör utvecklingsprojekt med mat i offentlig sektor.

 

Vill du veta mer om Skånsk Skolmatsakademi?

Tveka inte att kontakta oss!